START   STALL   KENNEL   AKTUELLT   GÄSTBOK   TILL SALU  HUNDMAT   LÄNKAR     KONTAKT   OM OSS   BLOGG

 

SE VCH Chamnalas Charming Lucky Star Boy
reg nr: s16021/2007
Född: 070102
+ 20170724
Ägare: Tina Loft.
Uppfödare: Lotta Hammarström, Chamnalas kennel.

 

Tusani Ani Johnie W USCH ITCH
Bango

USCH
Filmaker´s Never Surrender Of Fm

Keenya Aries Blossom Of Zeus
INTUCH SKCH
Macumazahn Tusani Pearl
CH
Ozrhode Ari Mystic Fate Et
AUCH
Macumazahn Pearl Jam
Afrikana´s Nala NORDUCH INTUCH
Deschamp Zeus
Cartouche Axel
Matabelle Memory
Afrikana´s Accra Maridadis Charlie
Sakubonas Maiden

Viggo är en riktig gentleman, ett underbart temperament, älskar barn, har en otroligt god fysik och kan hänga med på flera mils ridturer varje vecka, han är även en utomordentligt god viltspårhund och är svensk viltspår champion, utställd med CK.


 
 

Viggo våren 2016

Viggo våren 2016
Avkommor:

Team Art´s C-kull

2012
Mor: Lyngsta Ridgens Caritza, uppfödare Malin Sjödin.
Doris
Dagny
Daisy
Didi
Diva

2013
Mor: Lion Queen Gucci Af Atle, uppfödare Johanna Löfgren
Pride pack openmindfordiffrentview
Pride pack Working Class Hero
Pride pack Number One
Pride pack By your side
Pride pack Pure Titanium
Pride pack Diamonds Are Forever
Pride pack Girl Whit Halo  1 2 3 4 5
1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b. Kontakt
Samarbete
Följer inte med trotts flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.
Följer med motvilligt Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan och/eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. svarar med kontaktbeteende Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a. Förföljande Startar inte startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. Förföljande Startar inte startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b Gripande Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.
3b Gripande Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. Avst.lek
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad, vill iväg, upprepade startförsök.
5b. Avst.lek
Hot/Agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del del.
5c. Avst.lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst.lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper, drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. Avst.lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Överraskning
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen då föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskning
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen, minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. Ljudkänsl
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. Spöken
Hot/agg
Visar inget hot beteende. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. Spöken
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar till fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. Spöken
kontakttagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a.Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat, återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.

Viltspårprov:
19/8-09 Viltspårprov, (Ordinarie) Öppenklass: 1a pris och SVCH!
Domare: Lars-Ivan Larsson. SSRK Västernorrland.

8/8-09, Viltspårprov, (Ordinarie) Öppenklass: 0
Domare: Arne Martinsson. J/H Älghundklubb.

18/7-09, Viltspårprov (Rörligt) Öppenklass: 1a pris HP.
Domare: Mats Nordenström. J/H Älghundklubb.

12/7-09, Viltspårprov (Rörligt) Öppenklass: 1a Pris.
Domare: Mats Nordenström. J/H Älghundklubb.

24/6-08, Viltspårprov (Rörligt), Anlagsklass: GODKÄND
Domare: Mats Nordenström. J/H Älghundklubb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställning:
1 Aug 2015
Svenstavik
VETKL: Excellent, CK. VETKK: 1
Domare: VEIGA VITOR MANUEL


13 Juni. 2010 SRRS Norra, Bollnäs
B/Jkl: Kv1 Kk2
Domare:  Anita Whitmarsh

11 Juli 2009. Alfta Forspark
B/Jkl: Kv1. Kk1.
Domare: Ann Carlström

11 Oktober 2008, Sundsvall
B/Jkl: Kv1 Kk2
Arr: V-norrlands kennelklubb

2 Augusti 2008, Svenstavik
Ukl: Kv1, Kk3
Domare: Kurt Nilsson. Arr: Jämtland/Härjedalens Kennelklubb.

8 Juni 2008
 
Utställning, Ras special Bollnäs.
Ukl: Kv 1. Kk 4.
Viggo ingick även i avels & uppfödargrupp
båda grupperna slutade på 1a plats med HP
GRATTIS Lotta!
Domare: Lars Adeheimer.
Arr: SRRS Norra.

24/5-08, Sundsvall
 
Unghundskl. Kv1, Kk2
Viggo ingick även i dagens BIS avelsgrupp!
GRATTIS Lotta!
Arr: V-norrlands kk. Domare: Barbara R Smith

30/3-08, innoff, Juniorkl. HP, KK3, BHKL4
ARR. Västra medelpads Bhk. Domare: Charina Fäldt
 
10/11-07, Innoff, Junkl. HP, KK2
ARR. Jämtland Härjedalens KK.  Domare: Ulla Henriksson
Viggo ingick även i Avels grupp & Uppfödargrupp, båda grupperna
blev BIS!

6/10-07, Junkl, KEP.
ARR: Västernorlands kennelklubb. Domare: Arne Foss.
(Tyvärr visade det sig att Viggo haltade på vänster fram...
Han stukade illa sig, men var som tur var bra efter ett par dagar!
Sånt som händer.. men vi tar nya tag och kommer igen!
Domaren talade om att han tyckte mycket om honom och ville absolut se honom igen!)

4/8-07. Inofficiell, valpkl. 1a, HP.
Arr: Jämtland/Härjedalens kennelklubb. Domare: Per Nymark
(pga. sen ankomst fick vi "bara" en bedömning och kunde ej vara med och tävla i konkuransen...)

28/7-07 Inofficiell, valpkl. 1a HP, Bästa valp.
Arr: Fäviken Gamefair.  Domare: Åke Sjöström

 

 

 

 

 

 Index