START   STALL   KENNEL     GÄSTBOK    KONTAKT   OM OSS   BLOGG

 

Räjnnuhiddje Aúni
Reg. nr: SE65948/2010
Född:
2010-11-26
HD: A  ED: 0 (UA)
Ögonlyst: ua
PRA-prcd, DNA-testad fri A
Genomfört MH med godkänt på skott
Ägare: Tina Loft, Kennel Team Art
Uppfödare: Lars Ähdel, Kennel Räjnnuhiddje


Mario NO UCH SE UCH
Raiddokas Yrjä
EE CH FI UCH SE UCH
Juoksa Ronssi
FI UCH NO UCH SE UCH
Raiddokas Lilly
LPI
Indra
FI UCH SE UCH
Pomo
Nordarvets Balva
Fjällfarmens Qeewah Nequam Hukka Jeri
FI UCH
Nequam Brunette
Kläppylets Bás Beaivvás SE UCH
Hakkapelitta Botnic Blixt
LPELIT SE LCH SE UCH SE V-10 WW-08
Kläppylets Anihatti Airas

Aùni är sertifierad Narkotikahund efter 12 månaders utbildning på Nordiska hund
Aùni tränas också i viltspår och är godkänd i anlagsklass.
Mor till vår D, E & G kull


Aúni februari-19


Aúni våren 2016

 


 
 

Tävlingsresultat

Alfta 13/7-14
Öppen klass: Excellent, Kk: 1a
Domare: Arvid Göransson

13 Okt 2012
UKL: Verry Good Ukk: 1
VNKK Sundsvall, Domare: Julija Aidietiene

12 Aug 2012
UKL: Good
JHKK Svenstavik, Domare: Moa Persson

4 Juli 2012
Viltspårprov Jämtland/Härjedalens älghundklubb
Anlagsklass: Godkänd
Domare: Mats Nordenström

14 April 2012

Unghundsklass: Kv: Excellent, Kk: 1a
VNKK Sundsvall, Domare: Markku Mähönen, Finland.

11 Mars 2012
Unghundsklass: Kv: Excellent, Kk: 1a
BIS Unghund!
SLK Mora, Domare: Mats Jonsson

sept 2011

juniorklass: Very Good
VNKK Sundsvall

6 Aug 2011
Int. utställning J/H kk, Svenstavik
BIR valp
Domare: Arvid Göransson

2 april 2011
inoff utställning Östersund
HP BIG 4 (valp)

Domare: Patric Ragnarsson

 

Protokoll
 Mentalbeskrivning 

  1 2 3 4 5
1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b. Kontakt
Samarbete
Följer inte med trotts flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.
Följer med motvilligt Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan och/eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. svarar med kontaktbeteende Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a. Förföljande Startar inte startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. Förföljande Startar inte startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b Gripande Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.
3b Gripande Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. Avst.lek
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad, vill iväg, upprepade startförsök.
5b. Avst.lek
Hot/Agg
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del del.
5c. Avst.lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst.lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper, drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. Avst.lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Överraskning
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen då föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskning
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen, minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. Ljudkänsl
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. Spöken
Hot/agg
Visar inget hot beteende. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. Spöken
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar till fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. Spöken
kontakttagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a.Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat, återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.